September 7, 2016

LILLIAN BASSMAN

Lillian Bassman / 15.6.1917-13.2.2012

Jej rodičia boli židovskí intelektuáli, ktorí emigrovali z Ruska do USA a usadili sa v New Yorku vo štvrti Brooklyn. Lillian Bassman vyštudovala strednú textilnú školu na Manhattane, kde promovala v roku 1933. Štúdium ovplyvnilo aj jej osobný život -  stretla tu totiž svoju osudovú lásku, za ktorú sa v roku 1935 vydala. Jej mužom sa stal fotograf Paul Himmel, v ktorom našla podporu pre nasledujúcich 74 rokov života. Od roku 1940 do roku 1960, Bassman pracovala ako módna fotografka pre firmu Bazaar, kde spolupracovala s Arnoldom Newmanom, Robertom Frankom, Louisom Faurerom  a Richardom Avedonom.
Pod vedením Alexeya Brodovitcha začala fotografovať svoje modely prevažne čiernobielo. Jej práce boli z veľkej časti zverejňované v Harper´s  Bazaar v rokoch 1950/1965. Počas sedemdesiatych rokov prejavovala záujem o čistú formu, ktorá však nebola v módnej fotografii tej doby žiadanou záležitosťou.
 
Na pokraji tvorivej krízy preto zavrhla štyridsať rokov svojej práce. Obrátila pozornosť na svoje vlastné fotografické projekty a opustila pole módnej fotografie.
O dvadsať rokov neskôr, boli objavené stovky zabudnutých fotografií, ktoré kedysi odsúdila v nemilosť. Módne fotografie, vytvorené očami Lillian Bassman, začali byť spätne oceňované až v deväťdesiatych rokoch. Ovplyvnená zrodením digitálnej technológie, inovovala svoju tvorbu. Vzniklo mnoho abstraktných fotografií, odrážajúcich budúcu modernu. Aj v pokročilom veku sa jej podarilo skĺbiť svoje bohaté skúsenosti s pokrokovými možnosťami súčasnosti.

Najpozoruhodnejšími znaky jej fotografického diela sú vysoké kontrasty medzi svetlom a tmou, zrnitosť fotografií, geometrické umiestnenia a uhly, z ktorých fotografuje.
Lillian Bassman patrí medzi legendy fotografie sveta módy.