June 26, 2012

ANDREJ ŠEBAN

Hudobný skladateť a interpret Andrej Šeban tvorí ako osamelý plavec proti prúdu špinavej záplavy a prívalu barbarsky rozkladnej komercie, konzumu a smrtonosného merkantilizmu.
Andrej je muzikant, ktorý má základné vlastnosti pre tvorbu opravdivej hudby. V každodennom hluku nezabudol spievať, nestráca citlivosť na svet, prirodzenosť, úprimnosť k sebe samému. Aj keď o ňom vravia, že je dokonalý, neustále cvičí a znovu sa učí ovládať svoj nástroj. Experimentuje a improvizuje s nástrojmi, tónmi a zvukmi, má ich pod kontrolou. Ohmatávaním reality skúma i báda, hľadá hranice a možnosti. V rovnováhe sa zasieva do liečivého ticha, odnáša nás od stereotypu a vychodených algoritmov.
Ak hudba, podobne ako iné druhy umenia, nie je len funkciou zábavky a emócie a krásy, zostáva nám už len pojem Pravda. Približovanie sa k nej, jej hľadanie, poznávanie existencie, rozširovanie hraníc človekovho vedomia a stimul pre aktiváciu energie ľudského mozgu, to všetko sa už blíži k filozofii. Šeban svojou hrou tvorí život v pravde. A ako sa zvykne hovoriť, pravda nás oslobodzuje smerom ku kritickej zodpovednosti, teda k tomu lepšiemu, než je chaos, nehybné prázdno a zánik.
Ešte nie je všetko zatopené a stratené.
(voľne podľa Ivana Kadlečíka)