October 13, 2012

GRÖSSLING


Hygiena v druhej polovici 19. storočia už bola na takej úrovni, že sa ukázalo potrebné aj v Prešporku vybudovať moderné verejné kúpele. Nie každý si mohol dovoliť mať doma vaňu. Mestská vodáreň dodávala pitnú a úžitkovú vodu aj do domácností až od roku 1886. Kúpele pre občanov mesta vybudovali na mieste blízko nábrežia Dunaja, kde sa voda pred reguláciou rieky každoročne vylievala.
Keďže ich postavili na západnom konci bývalého dunajského ostrova pri zasypanom ramene Dunaja, ktoré starí obyvatelia Prešporka nazývali Grössling, aj kúpele zdedil to isté meno. Budovu, ktorá pripomína šľachtický palác so zvýrazneným nárožím, postavili medzi rokmi 1893 až 1896 podľa projektu architekta Alberta Svobodu z Viedne. Grössling mal pôvodne tri časti. V najstaršej z roku 1895 boli sedacie a vaňové kúpele. V roku 1913 bol pristavený objekt, v ktorom je 25 metrový bazén a tri malé bazény, parné kúpele, sauna a telocvičňa. Funkcionalistická budova z Vajanského nábrežia, v ktorej boli šatne, dotvorila priestor v roku 1929. Bola postavená podľa projektu významnej dvojice bratislavských architektov Bedricha Veinwurma a Ignáca Veczeia. Najstaršia časť pôvodných kúpeľov bola však adaptovaná v roku 1942 na bankové priestory. Odvtedy už celková rekonštrukcia neprebehla.
Kúpele verejnosti slúžili celé storočie. Však v roku 1994 ich poškodila obnova potrubia na Vajanského nábreží, kedy otrasy poškodili už aj tak staré piliere bazéna a porušená bola aj celková statika. Tiekli bazény, dokonca hrozilo, že sa preboria. Následne kúpele zatvorili.
Budovu potom mesto prenajalo istej inštitúcii, ktorá sa zaviazala, že bude kúpele postupne renovovať. Sľub sa dodnes nenaplnil. Historická krytá plaváreň stále čaká na záchranu.