August 21, 2013

FOTOGRAFIA

MUŽ S ODHALENOU HRUĎOU PRED OKUPAČNÝM TANKOM
photo © Ladislav Bielik

21. augusta 1968 sa odohrala na Šafárikovom námestí v Bratislave udalosť, ktorá naveky spojila dvoch mužov. Emil Gallo sa s odhalenou hruďou postavil proti hlavni okupačného tanku, Ladislav Bielik v rozhodujúcom okamihu zarámoval jeho gesto do hľadáčika svojho fotoaparátu a pohotovo stlačil spúšť. Tak vznikla fotografia, ktorá je dodnes najvýraznejším symbolom spontánneho odporu slovenských a českých občanov proti invázii armád Varšavskej zmluvy do Československej socialistickej republiky. Spolu s ďaľšími 186 zachovanými Bielikovými fotografiami z ulíc Bratislavy sú významným svedectvom o zásahu štátov Varšavského paktu proti rodiacej sa demokracii v srdci Európy. Dokumentujú historickú drámu, ktorá sa vymkla z rúk moskovským režisérom a scénaristom. Občania Československa, ponížení do úlohy komparzu a divákov, sa na niekoľko dní stali hlavnými aktérmi inteligentého odporu. Jedným z nich bol aj Ladislav Bielik so svojimi fotoaparátmi.
Bielikova fotografia Muž s odhalenou hruďou pred okupačným tankom je vo svete najznámejšou fotografiou slovenského autora. Vo viacerých prestížnych publikáciach je zaradená medzi 100 top fotografií 20. storočia. Prvý a poslednýkrát bola Bielikova fotografia publikovaná s jeho osobným súhlasom v mimoriadnom vydaní denníka Smena 22. augusta 1968. O tri dni neskôr v redakcii Welt am Sonntag v spolkovom Nemecku už jeho súhlas nepotrebovali a ako autora uviedli Deutsche Presse Agentur (dpa), ktorá fotografiu prevzala z výtlačku Smeny. O deň neskôr ju za oceánom v The New York Times uverejnili s popisom Photo: United Press International. V nasledujúcich rokoch nasledovali desiatky ďaľších nelegálnych uverejnení, okrem iného aj v knihe 100 Photographs that Changed the World (Life Books, USA, 2003), kde sa uvádza Photograph from Stern. Fotografia sa stala ikonou symbolizujúcou odpor proti násiliu a používala sa ako fotodokumentácia k udalostiam Pražskej jari. V rámci zjednodušenia či pre nepresnosť sa často uvádzalo ako miesto vzniku Praha. V jednej učebnici dejepisu ju dokonca nazvali Lidové povstání v Budapešti - říjen 1956. Právne kroky s cieľom dosiahnúť nápravu pri prušovaní Bielikových autorských práv boli úspešne dokonané iba v Nemecku. Občiansky senát Krajinského súdu Frankfurt nad Mohanom koncom roku 2004 vyniesol rozsudok, v ktorom žalovanú Deutsche Presse Agentur GmbH zaviazal, aby upustila od jej výroby, rozmnožovaniu, predaja alebo uvádzania do obehu, a zároveň prisúdil autorstvo Ladislavovi Bielikovi a autorské práva jeho dedičom.
 
Ladislav Bielik

Ladislav Bielik sa narodil 28. mája 1939 v Leviciach. Po maturite na chemickej priemyslovke pracoval vo Virologickom ústave SAV. Vtedy začal fotografovať. V roku 1965 nastúpil do športového týždenníka Štart. O rok neskôr sa stal fotoreportérom denníka Smena. V roku 1968 sa oženil s novnárkou Alicou Malou. Vrcholom jeho tvorby sú fotografie z ulíc Bratislavy, ktoré urobil počas prvých dní intervencie štátov Varšavskej zmluvy v auguste 1968. Fotografia Muž s odhalenou hruďou pred okupačným tankom bola v roku 1968 zaradená do výstavnej kolekcie World Press Photo. Neskôr túto snímku opakovane vybrali do renomovaných súborov najlepších fotografií 20. storočia. V roku 1971 odišiel zo Smeny do Štartu. Po roku 1975 musel, ako jedna z obetí normalizácie, aj z tejto redakcie odísť. Dôvod - fotografie z intervencie. Živil sa na voľnej nohe. Jeho fotografie sa sporadicky objavovali v časopisoch Štart, Život, Slovenka a denníku Smena. Zahynul v roku 1984 v Budapešti počas automobilových pretekov pri výkone svojho povolania.

Emil Gallo

Emil Gallo sa narodil 21. mája 1924 v Kraľovanoch. Vyučil sa za inštalatéra. Po vojne sa s matkou presťahoval do Bratislavy, kde žili v Karlovej Vsi. Ako inštalatér, špecialista na vodu a plyn, vystriedal niekoľko pracovísk. Naposledy pracoval v bratislavských Komunálnych službách. V roku 1948 sa oženil s Margitou Nitrianskou, pôvodom z Nitry. Najskôr bývali na Vydrici, neskôr na Sokolskej ulici. Vo vedľajšom dome býval predstaviteť neskoršieho normalizačného procesu Vasiľ Bilak a začiatkom 60. rokov aj predstaviteľ Pražskej jari Alexander Dubček. O svojom čine z 21. augusta 1968 sa doma ani v práci nikomu nezmienil. V roku 1972, v hlbokej depresii dobrovoľne odišiel zo sveta.

 21. 8. 2013 / Bratislava