October 14, 2017

SKALNÝ NOS


Bratislavský tzv. Skalný nos je časťou geologického masívu, ktorý súvisí s Malými Karpatami a je považovaný za ich najjužnejší výbežok na území Slovenska. Predstavuje regionálne biocentrum pre skalné a teplomilné spoločenstvá rastlín a živočíchov. Jeho špecifikom je to, že je locus classicus, kde bol prvýkrát popísaný druh skalničníka guľkovitého srstnatého. Pre botaniku má z tohto dôvodu miesto veľký význam.
Územie dostalo nedávno novú tvár. Odborný team, prizvaný developerom projektu Zuckermandel, zrealizoval jeho revitalizáciu. Jej cieľom bolo zachovanie vednej hodnoty tejto genofondovo významnej lokality. 
Neoddeliteľnou súčasťou revitalizácie bol výskum, zameraný na zistenie zloženia a kvality porastov. Zo skaly a z jej najbližšieho okolia potom boli úplne odstránené invázne druhy, čím sa docielilo presvetlenie a ozdravenie lokality.
Takto sa vytvorilo jedno z existenčne dôležitých ohniviek v reťazci, ktorý spája biotu lesoparku cez Horský park do drobnejších plôch zelene mesta. Z hľadiska krajinnej architektúry je toto skalné bralo pod Hradným kopcom považované za veľmi zaujímavý prvok, a preto je dobré, že sa zachovalo a začlenilo do priestoru.
Táto prírodná dominanta je prístupná a v budúcnosti bude súčasťou náučného chodníka, ktorý má pripomínať dávne podhradie
. Skalný nos nájdete v Bratislave na Žižkovej ulici, v blízkosti Messerschmidtovho námestia v novej štvrti Zuckermandel.