June 15, 2013

PROKUDIN-GORSKIJ

Sergej Michajlovič Prokudin-Gorskij (1863-1944) bol ruský fotograf.
Podieľal sa na rannom vývoji farebnej fotografie.

Svoju tvorbu prezentoval experimentálnym, jemu patentovaným, premietaním.

 V rokoch 1909 až 1915 podnikol, za podpory cára Mikuláša II., fotografickú expedíciu po Rusku.
Vyhotovil množstvo záberov, zachytávajúcich široké spektrum námetov od stredovekých kostolov a kláštorov, cez železnice, továrne až po každodenný život a prácu všetkých vrstiev ruského obyvateľstva.

Používal špeciálnu kameru, ktorá v rýchlom slede zachytila 3 snímky objektu, každý cez iný farebný filter - červený, modrý a zelený.
Tento unikátny materiál v roku 1948, od jeho dedičov, zakúpila Knižnica Kongresu USA.
Neskôr bol digitálne očistený - poškodenia pôvodných fotografických dosiek retušovali, upravili farby a kontrast.
Po takmer 100 rokoch svet uvidel 1902 farebných fotografií cárskeho Ruska.