June 28, 2012

JIWA

 AMANDLA

 AMORI

 BARABABAJAGAL

 BOOGALOO

 DEWA

 EWOKO

 GAGA

 HAMBUKALA

 IOMBORAYEKI

 KAMA

 LOWAMI

 MARWA

 NATA

 PZUKOSO

 ROMBWE

 TUTU

 URVA

 VAVAKO

YUKOMBASA

 ZOKWO

June 26, 2012

ANDREJ ŠEBAN

Hudobný skladateť a interpret Andrej Šeban tvorí ako osamelý plavec proti prúdu špinavej záplavy a prívalu barbarsky rozkladnej komercie, konzumu a smrtonosného merkantilizmu.
Andrej je muzikant, ktorý má základné vlastnosti pre tvorbu opravdivej hudby. V každodennom hluku nezabudol spievať, nestráca citlivosť na svet, prirodzenosť, úprimnosť k sebe samému. Aj keď o ňom vravia, že je dokonalý, neustále cvičí a znovu sa učí ovládať svoj nástroj. Experimentuje a improvizuje s nástrojmi, tónmi a zvukmi, má ich pod kontrolou. Ohmatávaním reality skúma i báda, hľadá hranice a možnosti. V rovnováhe sa zasieva do liečivého ticha, odnáša nás od stereotypu a vychodených algoritmov.
Ak hudba, podobne ako iné druhy umenia, nie je len funkciou zábavky a emócie a krásy, zostáva nám už len pojem Pravda. Približovanie sa k nej, jej hľadanie, poznávanie existencie, rozširovanie hraníc človekovho vedomia a stimul pre aktiváciu energie ľudského mozgu, to všetko sa už blíži k filozofii. Šeban svojou hrou tvorí život v pravde. A ako sa zvykne hovoriť, pravda nás oslobodzuje smerom ku kritickej zodpovednosti, teda k tomu lepšiemu, než je chaos, nehybné prázdno a zánik.
Ešte nie je všetko zatopené a stratené.
(voľne podľa Ivana Kadlečíka)