January 24, 2016

JEWISH PRESSBURG

nedokázal som zachrániť svoj národ, len spomienku naň
Roman Vishniac / 19.8.1897-22.1.1990


Aby Roman Vishniac zachytil miznúce židovské spoločenstvá, precestoval v rokoch 1935/1938 tisíce kilometrov.
Vnímavým okom uchoval čiatočnú podobu toho, ako sa žilo v dobe pred holokaustom.
Fotografoval európske židovské getá v čase silnejúceho antisemitizmu.
Je viac než pravdepodobné, že taký svet, ktorý Vishniac videl, by už dnes neexistoval, pretože by prirodzene ustúpil a zmeny by nastali zákonite a nenásilne.
Napokon všetko bolo inak.
Jeho úplný archív tvorí viac než šesťnástisíc záberov a väčšina z nich bola donedávna svetu neznáma.
Potom, ako Vishniacova dcéra pred pár rokmi zverila otcov archív International Center of Photography, je dnes prístupný na www.icp.org.
Desiatky fotografií pochádzajú aj z ulíc starej Bratislavy.