August 29, 2013

BEAUTIFUL PEOPLE

Šymon Kliman

Obvyklý fotografický obraz Rómov napĺňa všetky symptómy klišé. Takého, ktoré ich zobrazuje ako divokých, často neupravených, chudobných, exotických a v mnohých ohľadoch veľmi odlišných ľudí, s ktorými akousi náhodou zdieľame životný priestor. Obecne sa k takémuto sociálne stigmatizujúcemu pohľadu nehlásim ani nepoužívam takto zavedené fotografické prístupy, keď pracujem na témach o Rómoch.
V tomto projekte som ich poprosil, aby sa obliekli do svojich najkrajších šiat a aby sa nechali vyfotiť vo svojich príbytkoch. Každý z nich má aspoň jeden taký odev, ktorý má vyhradený na sviatočné a výnimočné dni. Chcel som zaznamenať moju vlastnú skúsenosť s nimi a pohľad, ktorý je zbavený tendenčnej záťaže. Usiloval som sa zachytiť krásu, ktorú vidím ja a iste i každý, kto ich spozná bližšie. Odtiaľ teda názov súboru Krásni ľudia (Beautiful People).

The photographic image of the Roma people fits all the symptoms of a cliché. One that depicts them as a wild, often shabby, poor, exotic and in many aspects very different community that we somehow happen to share the living space with. Generally, I do not subscribe to this kind of socially stigmatizing view nor do I share the photographic approach when doing projects about them.
In this project I asked them to get dressed the smartest they can and to pose for me in their homes. I wanted to show what I know from my own experience and what I believe is the unbiased view of them. I wanted to portray the beauty I, and everyone getting to know them closer, can see. Hence I titled the collection a Beautiful People.