November 29, 2013

DANIEL REYNEK

Daniel Reynek

Motívy, ktoré sa umeleckému fotografovi Danielovi Reynekovi ponúkajú, dokáže vrstvením negatívov pretvoriť do snových obrázkov a záleží na divákoch, či a ako prijmú jeho neobyčajné pohľady. Neviem však o nikom, kto by pri stretnutí s jeho dielom obdivne nevydýchol.
Daniel Reynek sa narodil 9. júna 1928 vo Francúzsku ako starší syn českého grafika a básnika Bohuslava Reyneka a francúzskej spisovateľky Suzanne Renaud. Od roku 1936 žije, s bratom Jířím (významným prekladateľom francúzštiny) v českom Petrkove pri Havlíčkovom Brode. Fotografovať začal v 40. rokoch to, čo bolo najbližšie - krajinu, zvieratá, oblaky. S otcom, ktorý mu radil, ako pôvabne vystihnúť to nenápadne prosté, sa v päťdesiatych rokoch podieľal na tvorbe grafických cliché/verre listoch. Približne od polovice 60. rokov vytvára fotografické montáže, v ktorých zachytáva predovšetkým okolie svojho domu na Vysočine. Často do záberov prírody vkladá detaily stromov, vtákov, kvetov a tak vytvára poetické a romantické obrazy, ktoré pozorovateľa prinútia k zastaveniu.
V roku 1990 bol Reynekovcom vrátený zabavený, značne zničený majetok a spoločnosť sa, rovnako ako v šesťdesiatych rokoch, kedy sa Bohuslav Reynek stal výraznou postavou intelektuálnej scény, začala znovu zaujímať nielen o jeho grafické a básnické dielo, ale aj o práce oboch jeho synov, pretože tí počas rokov vyspeli v podobne unikátne osobnosti, aké boli ich rodičia. Spôsob života, ktorý im určil osud, nebrali ako príkorie, viedli nenápadný, ale citovo naplnený život, v ktorom sa našlo dosť príležitostí vytvárať umenie, ktoré prirodzene vyplynulo z ich nadanie a intelektu.
Tichú tvorbu Daniela Reyneka prvýkrát verejne prezentovala v roku 1991 Anna Fárová.
© DANIEL REYNEK

November 23, 2013