June 21, 2016

KONIEC VEČNOSTI


 Pred 25 rokmi, 21. júna 1991, opustil československé územie posledný transport so sovietskymi vojakmi a technikou. Týmto krokom bol ukončený 23 rokov trvajúci "dočasný" pobyt sovietskej armády na území Československa. V ďalších dňoch nasledoval podpis protokolu o ukončení odsunu sovietskych vojsk a 27. júna republiku opustil aj posledný sovietsky vojak, vtedajší veliteľ generál Eduard Vorobjov.
Po novembri 1989 bola jednou z prvých požiadaviek verejnosti práve odchod sovietskych vojsk z Československa. Na území republiky bol kontingent sovietskej armády umiestnený po okupácii vojskami Varšavskej zmluvy 21. augusta 1968. Jednotky z Maďarska, Bulharska, Poľska a bývalej NDR vtedy československé územie opustili, sovietski vojaci však zostali a ich pobyt bol v októbri 1968 "legalizovaný" zmluvou o dočasnom pobyte sovietskych vojsk.
Čoskoro po novembri 1989 sa rozbehli rokovania, ktoré mali tento stav zmeniť. Už 26. februára 1990 bola počas návštevy prezidenta Václava Havla v Moskve podpísaná dohoda o odchode sovietskych vojsk z územia Československa. Odsun svojimi podpismi potvrdili ministri zahraničných vecí Jiří Dienstbier a Eduard Ševardnadze a bdela nad ním na to zriadená parlamentná komisia na čele s Michaelom Kocábom.
Z československého územia bolo stiahnutých 73 500 sovietskych vojakov, 39 921 ich rodinných príslušníkov, 1220 tankov, 2505 bojových vozidiel pechoty a obrnených transportérov, 175 vrtuľníkov, 103 lietadiel a 94 824 ton všetkej munície.