April 26, 2015

BRYAN F. PETERSON


Bryan F. Peterson je profesionálním fotografem a lektorem v jedné osobě, který se více jak třicet let věnuje komerční fotografii a mezi jeho zákazníky patří společnosti jako American Express, BP, Kodak UPS či Philips.
Rozsáhlé portfolio komerčních prací zahrnuje jak fotografie pro výroční zprávy a korporátní tiskové materiály, tak i reklamní fotografii. Za svoji práci získal Peterson nejedno ocenění a patří mezi respektované fotografy – je například držitelem ocenění New York Art Directors Gold Award.
Většina zákazníků si na práci Bryana Petersona cení jeho originalitu a přehršel nápadů, se kterými přichází. Rukopisem jeho fotografií je vždy zajímavá barevnost a vyprávěcí styl, který je v segmentu komerční a především reklamní fotografie velmi ceněný. Možná právě myšlenkový přetlak a snaha předat své zkušenosti jiným, vedly Petersona k tomu aby začal vzdělávat fotografický svět.
O Bryanu Petersonovi jako fotografovi toho není mnoho známo a vlastně to ani není třeba. Mnohem známější je jeho poloha lektorská a spisovatelská, které se věnuje přes dvacet let. Začínal ve fotografickém časopise Popular Photography Magazine a posléze se začal věnovat i samostatné publikační činnosti. Peterson napsal celou řadu knih, které byly přeloženy také do češtiny. Většina jeho publikací se zaměřuje na specifické oblasti fotografie.
Za Petersonovým úspěchem stojí jednak jednoduché a praktické rozebrání a vysvětlení problematiky fotografování a také jeho věčné a neutuchající nadšení nejen pro fotografii ale především pro ty, kdo se chtějí naučit fotografovat. V rámci knih, které vydal, přibližuje a vysvětluje Peterson postupně jednotlivé kroky, které vedou ke kýženému výsledku.
Kromě publikování knih se Bryan Peterson rozhodl také pro přímé vzdělávání fotografickým amatérů a nadšenců a založil The Perfect Picture School of Photography – školu fotografie, která se snaží pomoci všem zájemcům o fotografii zlepšit se a produkovat lepší fotografie. Specifikem této fotografické školy je to, že je celá založena pouze na elektronické komunikaci a výuka probíhá přes internet.
Princip je velmi jednoduchý – zvolíte si kurz s tematikou, které se chcete věnovat a po přihlášení obdržíte zadání úkolu. V závislosti na délce kurzu (od čtyř do osmi týdnů) plníte různý počet úkolů. Zadání jsou poměrně konkrétní, takže s jejich pochopením určitě nebudete mít problém. Poté co splníte úkol a vytvoříte fotografie podle zadání, zašlete je instruktorům kurzu, kteří vaše fotografie zhodnotí a poradí co, jak a proč změnit, aby byl snímek lepší. Tímto způsobem absolvujete celý kurz.
Nejen Petersonovi ale především jeho studentům se tento způsob práce a výuky osvědčil, což dokládá nejen vysoký zájem o fotografické kurzy, ale především reakce konkrétních absolventů, kteří se o své dojmy podělili přímo na webu školy.